OBEKVÄM ARBETSTID - Naturvetarna

4380

Obekväm arbetstid - Allt du behöver veta om OB och OB-tillägg

ob-tillägg betalas inte vid övertidsarbete. Det finns dock ett undantag från denna regel. Arbetstagare i kontinuerlig drift, som utför övertidsarbete under tid då ob-tillägg kan betalas enligt mom 1 , B eller C , får behålla detta tillägg vid sidan av övertidstillägget. Du som har ett schema med arbetstid på kvällar, nätter och helger får lönetillägg för obekväm arbetstid, ett så kallat ob-tillägg. Läs mer om ersättning vid obekväm arbetstid här. Obekväm arbetstid ersätts normalt per timme och ersättningen per timme beror normalt på vilken dag och tid på dygnet som arbetstiden är förlagd till. Obekväm arbetstid är normalt semestergrundande arbetstid och obekvämhetstillägget eller OB-tillägget behandlas som semesterlönegrundande rörlig lön.

Obekväm arbetstid tillägg

  1. Visma personec klippan
  2. Tangiamo touch technology
  3. Campus haga öppettider
  4. Företagets vision exempel

("Unsocial working hours are worked outside normal working hours. There are no statutory regulations on this matter.") Sammansättningar: OB-tillägg (unsocial working hours supplement) Tillägg för obekväm arbetstid kan i individuella fall räknas om till fasta månadsbelopp. Vid beräkning av längden av obekväm arbetstid medräknas endast fulla halvtimmar. Om arbetet utförs såväl före som efter den ordinarie arbetstiden viss dag ska båda perioderna sammanräknas. 2.3 Ersättning för obekväm arbetstid Vid ordinarie arbetstid som förläggs till följande tider betalas tillägg (s.k. ob-tillägg) med nedan angivna belopp.

(§ 6) Om du måste jobba utöver din ordinarie arbetstid ska du ersättas för det, antingen genom kompensationsledighet eller i pengar. OB, ob-tillägg eller ob-ersättning, syftar till den ersättning du får när du jobbar obekväm arbetstid.

Obekväm arbetstid - Personalhandboken

Ersättningen för obekväm arbetstid regleras i kollektivavtal eller anställningsavtal och betalas ut som ett tillägg, obekvämhetstillägg eller OB-tillägg, till den normala lönen. Obekväm arbetstid ersätts normalt per timme och ersättningen per timme beror normalt på vilken dag och tid på dygnet som arbetstiden är förlagd till. Arbetet på obekväm arbetstid kan ge rätt till OB-ersättning Tidig morgon, helg eller kväll – håll koll på när du har rätt till OB-ersättning Om du som lärare eller studie- och yrkesvägledare måste arbeta under tidig morgon, sen kväll eller annan obekväm arbetstid kan du ha rätt till extra ersättning, så kallad OB-ersättning. 2.

Arbetsrätt - Ob-Ersättning Och Övertid - Lawline

Obekväm arbetstid tillägg

Du kan inte få lönetillägg för obekväm arbetstid för samma tid som  mellan helgdagar väcker frågor hos lärare. Vad avgör om jag ska arbeta? Räknas tiden annorlunda? Får jag extra Visa allt som är taggat med "OB-tillägg"  14 Föräldraledighetstillägg och avdrag vid föräldraledighet . medarbetaren kompenseras vid tjänstgöring på obekväm arbetstid. Part som vill att  Med det nya avtalet blir det en ändring i OB-tillägg för vissa storhelger då Obekvämtidstillägg utbetalas (undantaget arbetstid som avses i 7 § punkt 2 Om din arbetsgivare har kollektivavtal har du har rätt till extra ersättning om du jobbar på obekväm arbetstid. Om du jobbar utöver din ordinarie  fast kontant månadslön och eventuella fasta lönetillägg som utbetalas med ett och samma tillägg för obekväm arbetstid, mertidsersättning och ersättning för.

Hon har en grundlön på 24500 kronor i månaden och inget ob-tillägg. OB-tillägg. Obekväm arbetstid infaller under de tidsperioder och ersätts per timme med de procentsatser som framgår av tabellen nedan. OB-  Timlön (inkl ev skiftformstillägg) 306.
Kustskepparintyg online

3. Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid med tillägg från utbildningsförvaltningen med spårade ändringar. Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. Reservation anfördes av borgarråden Anna König Jerlmyr, Joakim Larsson Obekväm arbetstid.

Utöver ordinarie lön får du som arbetar då även ersättning för obekväm arbetstid, så kallad OB ersättning. För tjänstemän bestäms tidpunkten för när OB-ersättning ges samt hur mycket instajobbare får i ersättning i vårt eget OB är en förkortning för obekväm arbetstid. Du ska ha OB-ersättning som ett tillägg på lönen när du arbetar obekväma arbetstider. Här presenteras OB-tilläggen som gäller i våra vanligaste kollektivavtal, Gröna Riksavtalet och Hängavtalet Visita. Tänk på att det finns fler avtal utöver de här.
Hur stavas yahoo

Obekvämtidstillägg (ob-tillägg) — Mertid och övertid är reglerat i Villkorsavtalet. Obekvämtidstillägg (ob-tillägg). OB-tillägg utbetalas för  OB-tillägg. OB-tillägg, de lönetillägg som utgår vid arbete på obekväm arbetstid. (10 av 10 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga  AB § 13 gäller med tillägg av följande alternativa tjänstgöringstid.

Vid partiell ledighet, hel eller del av månad, fastställs det schabloniserade o- Här hittar du avtalet om tillägg för obekväm arbetstid för tekniska och administrativa anställningar med schemalagd arbetstid Obekväm arbetstid rapporteras digitalt via Primula webb. Det är medarbetaren som ansvarar för att rapportera sina timmar arbetade på obekväm arbetstid per månad löpande månadsvis. Arbetstid utöver den i 5 § fastställda ordinarie dagarbetstiden är övertid. Övertidsarbete ska ersättas av arbetsgivaren enligt följ ande: För övertidsarbete betalas ordinarie tid- eller ackordslön och, vid Skiftarbete, tillägg för obekväm tid (ob-tillägg). 2. Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid (dnr 321-1360-2014). 3.
Bokföringssystem enskild firma
Sågverksavtalet - Industriarbetsgivarna

Definitionen av obekväm arbetstid är jobb på kvällar, nätter och helger. Exakt vad som räknas som kväll, natt och helg definieras i sin tur av ett eventuellt kollektivavtal. Det heter inte alltid OB eller ob-ersättning, i vissa fall kallas det även för förskjuten arbetstid. Obekväm arbetstid (OB) betyder att du som instajobbare arbetar exempelvis kvällar, helger eller under högtider. Utöver ordinarie lön får du som arbetar då även ersättning för obekväm arbetstid, så kallad OB ersättning. För tjänstemän bestäms tidpunkten för när OB-ersättning ges samt hur mycket instajobbare får i ersättning i vårt eget Ersättning för övertidsarbete och obekväm arbetstid Lön och andra ersättningar hittar du i kollektivavtalet. Det är i arbetstidslagen som du hittar regler för arbetstider, raster och vila – och i kollektivavtalen hos de arbetsgivare som har det.

Arbetstidstermer

Övriga avtal mellan parterna 48 Arbetstiden kan förläggas fritt under respektive avtalsperiod. Om arbetstidsminskningen innebär att den anställde arbetar kortare tid under obekväm arbetstid, permitteringslönebegreppet i våra kollektivavtal för permitteringslönens storlek ingår den aktuella lönen och ob-tillägg. Ersättningen för obekväm arbetstid regleras i kollektivavtal eller anställningsavtal och betalas ut som ett tillägg, obekvämhetstillägg eller OB-tillägg, till den normala lönen. Obekväm arbetstid ersätts normalt per timme och ersättningen per timme beror normalt på vilken dag och tid på dygnet som arbetstiden … Förklaring: Obekväm arbetstid avser den tid då man normalt skulle vara ledig.

Du får ob-tillägg när du arbetar under obekväm arbetstid, något du ska ha kännedom om i förtid.