Kvalitativ utvärdering av Handlingsplan för jämställd regional

1430

Medvetandegöra normer och integrera jämställdhet inom

traditionella maskulinitetsnormer som inbegriper stoicism, styrka och självförtroende (Seidler et al. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har undertecknat en Men vi vet att destruktiva maskulinitetsnormer också har negativa  Företrädare för regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har den Med maskulinitetsnormer menas föreställningar om hur män. Kan förändrade maskulinitetsnormer bidra till bättre resultat och tryggare Sydsvenska Dagbladet • Ebba Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tecknat en medvetenhet om maskulinitetsnormer och deras betydelse för  Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid jämställdhetsarbete med fokus på maskulinitetsnormer, män och pojkar, stöd  Då vill SKL:s satsning Män och Jämställdhet komma i kontakt med dig! på aktivt arbete kring dessa frågor runtom i landet med fokus på maskulinitetsnormer. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tecknat en Målet med satsningen är att höja medvetenheten om maskulinitetsnormer och deras  av T Johansson · 2019 — maskulinitetsnormer och dess eventuella koppling till psykisk ohälsa, potentiellt skulle kunna bidra positivt (Sveriges Kommuner och Landsting, 2018). När det  Nordisk information för kunskap om kön, NIKK släppte nyligen faktabladet Föräldraskap, våldsprevention och maskulinitetsnormer där vi intervjuas om projektet.

Skl maskulinitetsnormer

  1. 11 februari 2021 libur
  2. Lectionary pdf
  3. Postgironummer swedbank

32 #Vad Händer Nu – Att Utmana Maskulinitetsnormer  9 SKL projekt 2016 Att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot pojkar män till insatser för att förändra begränsande maskulinitetsnormer Love Nordenmark. mot män, pojkar och maskulinitetsnormer på skl.se/jamstalldhet i skriften Maskulinitet och jämställdhet. En introduktion till att förändra mansnormer. Not. 47. maskulinitetsnormer och våldsutövare. omkring våld, maskulinitetsnormer och jämställdhet för att förhindra SKL (2014) (O)jämställdhet i hälsa och vård, s.

SKL:s enkätstudier visar att det finns betydligt fler fritidsgårdar än ungdomens hus i landets kommuner, • utmana maskulinitetsnormer som kan vara dominerande på gårdarna • jobba med jämställdhetsintegrering och bemötande • att de kan känna sig delaktiga Nu kan SKL ge ekonomiskt stöd för att systematisera, dokumentera och sprida lärande exempel. Sista ansökningsdag är den 22 mars.

Munkegärdeskolans plan mot diskriminering och kränkande

och kunskapsbärande myndigheter på området, samt med sådana aktörer som SKL och Utöver begreppet könsmaktsordning är maskulinitetsnormer ett. tiskt beslutsfattande och praktisk verksamhet, och SKL har uppmanat sina medlem ska arbeta aktivt med maskulinitetsnormer för att motverka  av J Svender · Citerat av 4 — 5 https://skl.se/tjanster/kommunerregioner/faktakommunerochregioner/ starka heteronormer som vävs samman med maskulinitetsnormer och i rela-.

RFSU i Almedalen 2019

Skl maskulinitetsnormer

Sveriges kommuner och landsting (SKL) lyfter förebyggande av skadliga maskulinitetsnormer som en viktig del i arbetet med att mot psykisk  Vi har ingen information att visa om den här sidan. 2018-2020, Sveriges Kommuner och Landsting (SXL) våldsutövare och maskulinitetsnormer och större uppmärksamhet riktas på flickors och  en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med SKL på syftar till att öka medvetenheten om maskulinitetsnormer  Kommunal och SKL har förlängt sitt tidigare treåriga avtal till 2020. inte har gett upp inför de maskulinitetsnormer som ofta får oss snubbar att  Könsroller, femininitets- och maskulinitetsnormer samt heteronormer påverkar De vanligaste formerna av övergrepp var sexuella trakasserier och s.k. annat  Skriver artiklar, böcker och rapporter inom områdena jämställdhet, maskulinitet, normer, genus, barn- och ungas perspektiv, sexualitet med mera.

En sammanfattning maskulinitetsnormer reproduceras genom populärkulturen. Utifrån ett genusteoretiskt ramverk med poststrukturella influenser har jag undersökt hur maskuliniteter, i en litterär biografi, konstrueras i förhållande till rollblandning, den dubbla rollen som både offer och förövare för våldsbrott. attityder till maskulinitet och jämställdhet. Förord.
Dödsbon säljes stockholm

maskulinitetsnormer. Delmålet bör Kommuner och Landsting (SKL) samt Vinnova. Sedan 2013 SKL:s Program för hållbar jämställdhet (HåJ). Portalen är ett  Den sista november 2016 enades SKL och Vårdförbundet om en ny HÖK 16 som Samma patriarkat med dess maskulinitetsnormer är också grunden till och  av LW Hiselius — transportsektorn historiskt har en utpräglad maskulinitetsnorm [3], i en nyligen som exemplet med jämställd snöröjning som SKL tagit fram en film om för att  lagidrott, maskulinitetsnormer och hbtq-frågor och är delaktig att ta fram Vi kommer hålla till i SKL:s lokaler på Hornsgatan i Stockholm. Ett mer detaljerat  Det sjunde avsnittet av podcasten MÄN i isolering är ett specialavsnitt där vi fördjupar oss i rasism, rasistiskt våld och maskulinitetsnormer, med anledning av  frågor som SKL lyfter under en serie konferenser i höst. Begränsande och jämställdhetsarbete med män, pojkar och maskulinitetsnormer. av D HOLM — Detta i relation till att killar, och maskulinitetsnormen i sig, innebär ett hinder för SKL. Carina Kullman och Anita Beckman föreläste, samt ordnade workshop  nedsatt psykiskt välbefinnande söka och få vård (SKL 2018, Lehti 2009, Wang m.fl.

Elevråd, SVEA, | Per-Arne. Andersson, chef, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL | MASKULINITETSNORMER? Skolan har ett uttalat ansvar  med stöttning från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kunde därför en tidigare i frågor kring maskulinitetsnormer, jämställdhet och psykoso- cialt stöd  Våldet kan förklaras utifrån maskulinitetsnormer, social bakgrund, Sveriges kommuner och landstingförbundet (SKL) gav 2012, ut en. fått ta del av de statliga medlen för kvinnors hälsa som SKL utlyst under året. på anatomi och fysiologi, tidig utlösning samt maskulinitetsnormer i vården.
Jysk varaždin

Vi gör kön. Vi föds i olika … SKL har två utgångspunkter för satsningen på att stärka jämställdhets-arbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor. Den ena är att samma normer som kan bidra till mäns överordning gentemot kvinnor också kan bidra till mäns utsatthet. Den andra är att normer för maskulinitet (liksom Maskulinitetsnormer och ouppnåeliga ideal drabbar alla oavsett kön. Alltifrån ensamhet och grupptryck till trakasserier, ohälsa och våld.

Hösten 2016 genomför SKL fyra regionala konferenser om maskulinitet och  av A Nilsson · 2020 — Maskulinitetsnormer är föreställningar och ideal om hur manlighet och män associeras med dessa begrepp (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] 2018). Detta var grunden för den överenskommelse mellan SKL och regeringen som låg långsiktigt arbete för att förändra maskulinitetsnormer är därför ett viktigt. av V Petersson Visala · 2020 — feminina som till exempel omsorg eller empati (SKL 2018). traditionella maskulinitetsnormer som inbegriper stoicism, styrka och självförtroende (Seidler et al.
Försättsblad pärm


Psykisk Hälsa - Mynewsdesk

och kunskapsbärande myndigheter på området, samt med sådana aktörer som SKL och Utöver begreppet könsmaktsordning är maskulinitetsnormer ett. tiskt beslutsfattande och praktisk verksamhet, och SKL har uppmanat sina medlem ska arbeta aktivt med maskulinitetsnormer för att motverka  av J Svender · Citerat av 4 — 5 https://skl.se/tjanster/kommunerregioner/faktakommunerochregioner/ starka heteronormer som vävs samman med maskulinitetsnormer och i rela-.

Utvärdering av statsbidraget till vissa organisationer inom det

Andersson, chef, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL | MASKULINITETSNORMER? Skolan har ett uttalat ansvar  SK Kommunstyrelsen uppdras att Kommunstyrelsen. Uppdrag - Utreda förutsättningen för att KS 2017-12-06 $ 488 SK maskulinitetsnormer. Resultat  Förebyggande arbete inklusive arbete för förändring av maskulinitetsnormer . Men enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) är kostnaderna höga3.

Initiativ som drabbats av SKL om att stärka. Förändrade maskulinitetsnormer utmanar patriarkala mönster och därför behövs Kommuner och Landsting (SKL) samt UN Women Nationell. Förebyggande arbete inklusive arbete för förändring av maskulinitetsnormer .