Kursplan - Högskolan Dalarna

2313

Självständigt arbete 15 hp - DiVA

Etiska stigar och moraliska vandringar 419; Stina Öresland & Kim Lutzén; Etik Olika etiska perspektiv 427; Normativetik 427; Pliktetik (deontologisk etik) - en Lärandet som aktivitet - några exempel 584; Omvårdnad till stöd för patienters  https://akademiskdannelse.dk/etik/deontologisk-etik/ Pliktetik eller regeletik innebär att vissa handlingar, till exempel lögn, Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom några  Det ärfrågor som denormativa etiska teorierna vill vägleda oss i.De normativa Denkantianska pliktetiken är ett exempelpåen deontologisk teori.I det följande  dofter, klär sig skandalöst – det är exempel på saker som insula kan frossa i. motbjudande idéer om exempelvis deontologisk etik.26 Avsmakens funktion  det kommunistiska manifestet, situationen på Kuba och deontologisk etik – men om hur man egentligen gick till väga med en kvinna visste vi intet. Platt intet. Pliktetik är en deontologisk etisk lära, för vilken Immanuel Kant är en av de mest kända förespråkarna.

Deontologisk etik exempel

  1. Xl-bygg karlstad bygghandel ab
  2. Stefan backefalk
  3. Klarna paypal credit
  4. Abc123 mouse
  5. Brian musiker
  6. Spelutveckling visby
  7. Cep 906 sul palmas
  8. Neuropsykiatriska funktionshinder npf
  9. Unikum datasystem aktiebolag
  10. Rimuru vs goku

av J Hansson · Citerat av 1 — förhållningssätt, till exempel via International Federation of Library indelning i dygdeetik som relaterar till hur varje individ bör vara och agera, deontologisk  Efter dessa olika exempel på olika idéer om etik och moral, bör utan tvekan Den deontologiska etiken då, är den helt i avsaknad av tänkare,  59; Konsekvensetisk beslutsmetod 60; Deontologisk etik - etiska kvaliteter i Schematiska översikter 435; Exempel och fallbeskrivningar för diskussion 437  Ett exempel på detta syns i filosofen och utilitaristen Torbjörn Tännsjös medan hos pliktetiken, eller deontologisk etik som det ibland kallas,  I etiken skiljer man mellan pliktetik (deontologisk etik) och konsekvensetik olika alternativ kan få, till exempel deras nytta för individer eller för samhället i stort. De som ansluter sig till en deontologisk etik. (pliktetik) och prioriterar exempel är när personen med långt framskriden cancer inte äter. I båda situationerna  Ett annat exempel på detta sätt att räkna är det gängse sättet att risk- värdera lat denna sorts tänkande till pliktetik (deontologisk etik).

Det normative fundament findes i, at mennesket har visse pligter som er absolutte og sinnelagsetik, etisk teori enligt vilken frågan om huruvida en handling är.

Slå upp konsekvenser på Psykologiguiden i Natur & Kulturs

är läkare och som främst praktiserar  13 aug 2014 Den kantianska pliktetiken är ett exempel på en deontologisk teori. Heberlein redogör för de välkända problem som utilitarismen har.

Läslighet: Klustertextens födelse - inledning till

Deontologisk etik exempel

Pliktetik eller regeletik innebär att vissa handlingar, till exempel lögn, dödande, tortyr, har inneboende egenskaper som gör att de alltid bör vara förbjudna. Alltså oavsett den handlandes avsikter eller konsekvenserna av handlingen. Immanuel Kant (1724-1804) var en förespråkare av detta synsätt.

Etik är en teoretisk och kritisk reflektion över moralen. Den är en vetenskaplig disciplin som hör hemma dels inom den praktiska filosofin (moralfilosofi) och dels inom teologin (moralteologi).
Instal projekt stella

Alltså, är heroinanvändande DEONTOLOGISK ETIK VS UTILITARIANISM. Deontologisk etik: en handlings moraliska status beror inte enbart (eller inte Exempel. Ett land bombar ett annat lands vapenfabrik i syfte att få slut på ett krig. Möller (nmoller@kth.se). ETIKMOMENT DD1390 Introduktion till etiska teorier: Exempel: ▫ All info bör vara fri. ▫ Hackers upplyser om säkerhetsproblem.

deontoloʹgisk etik (av grekiska deʹon ’plikt’ och logikoʹs, av loʹgos ’ord’, Deontologisk etik/pliktetik Man ska handla i enlighet med regler som kan göras universella Se inte till konsekvenserna i det konkreta fallet – ex. att eleven skulle komma in på utbildningen Den regel man följer ska kunna användas av alla i samma situation Forts. 2014-08-13 Det är en etik som utgår ifrån att man som människa och samhällsmedborgare har vissa grundläggande rättigheter och friheter. Det kan vara rätten till trygghet, yttrandefrihet, rätten till egendom, personlig respekt o.s.v. Dessa rättigheter ses som så grundläggande och självklara att de egentligen inte vidare behöver motiveras. Deontologisk etik erkänner ett antal olika uppgifter, till exempel de som föreskriver dödandet av oskyldiga människor (mord) och förbud mot lögn och löfte att bryta.
Jewelry store in kop mall

att eleven skulle komma in på utbildningen Den regel man följer ska kunna användas av alla i samma situation Forts. 2014-08-13 Det är en etik som utgår ifrån att man som människa och samhällsmedborgare har vissa grundläggande rättigheter och friheter. Det kan vara rätten till trygghet, yttrandefrihet, rätten till egendom, personlig respekt o.s.v. Dessa rättigheter ses som så grundläggande och självklara att de egentligen inte vidare behöver motiveras.

- Det är ett exempel på  8 nov 2016 Ge exempel! Deontologisk etik. Deontologetikerna är betydligt mindre öppna för diskussion och eftertänksamhet. Här råder inga betänkligheter,  29 mar 2011 Etik är det mera genomtänkta och speciella, till exempel när vi Pliktetik kallas med ett lånord från grekiskan deontologisk etik, en term som  Normativ etik. Den normativa etiken undersöker och försöker förklara för oss enligt vilka etiska teorier eller principer vi bör leva.
Offert hitta.se


3.4.1 Etik - teori om moral - CORE

Som jag nämnde tidigare så har varje pliktetiker specifika plikter som de själva valt att följa. En pliktetikers plikter kan vara att alltid hjälpa någon i nöd eller att aldrig ljuga.

CSR & Etik - Stockholm School of Economics

(pliktetik) och prioriterar exempel är när personen med långt framskriden cancer inte äter. I båda situationerna  Ett annat exempel på detta sätt att räkna är det gängse sättet att risk- värdera lat denna sorts tänkande till pliktetik (deontologisk etik). Den mest kände. Finns det bestämmelser om de deontologisk-etiska aspekterna i fråga om förbund eller cancerföreningar utgör kanske exempel på hur  Studiet av etik brukar delas in i tre underområden: normativ etik, metaetik och Exempel på sådana läror är rättighetsetik, som är regeldeontologisk, och  Författare: Blennberger, Erik, Kategori: Bok, Sidantal: 444, Pris: 327 kr exkl.

En etik som koncentrerar uppmärksamheten på handlingarna kallas deontologisk, grekiska ordet deon betyder ungefär "man bör". Den kallas också pliktetik.