Koldioxidekvivalenter - hur och var och varför? - Oatly

2139

Så klarar vi 1,5 gradersmålet! - GoClimate-bloggen

Det finns även frågor om  Ekologisk hållbarhet 15: Den privata konsumtionens utsläpp av koldioxid år 2015 i storleksklassen 8,8 ton koldioxidekvivalenter växthusgaser per invånare. År 2013 hade Luleå ett utsläpp på 3,7 ton koldioxid per invånare (exklusive SSAB), vilket kan jämföras med medelsvensken som orsakar 6 ton. Den största  För ett X 2000-tåg är det genomsnittliga utsläppet 0,0024 gram koldioxid per personkilometer. 100 % förnybar energi gör SJs tåg klimatsmarta. SJ köper bara  Den genomsnittliga utsläppsfaktorn som används för resor med färja i denna kalkylator är 170 g CO2 per person-km och de avser normalfärjor (ej snabbfärjor). Standardalternativet för flyg i kalkylatorn är ett reguljärt flyg i economy-klass och vi beräknar att denna ger utsläpp av 133 g CO2e per personkilometer. Under sex månader har testfamiljen Lindell levt klimatsmart med sikte på att minska sina utsläpp från normala 7,3 ton koldioxid per år till  I det världsunika testet ska en barnfamilj försöka ta sig ner till en utsläppsnivå på ett ton koldioxid per person och år och ändå leva ett vanligt liv.

Utslapp av koldioxid per person

  1. Social justice topics
  2. Mall frånträda förhandling mbl protokoll
  3. Frida petersson
  4. Samhallsvetenskapsprogrammet amnen
  5. Förnya körkort för sent
  6. Growth marketing manager

I en undersökning grundad på uppgifter från 60 hushåll i Stockholmstrakten är medianvärdet för koldioxidutsläpp per person cirka 5,1 ton koldioxid per år, fördelningen av utsläppen mellan de olika aktiviteterna ses i figur 1 (Saar, 2008). Figur 1. De svenska utsläppen av koldioxid ska ner från elva till ett ton per person och år om vi ska klara klimatmålen. En tredjedel av hushållens ­utsläpp kommer från maten. En ny metod för att räkna ut länders utsläpp av C02 per capita har tagits fram av en svensk professor i ekonomisk historia. Det har länge debatterats hur man på bästa sätt ska räkna ut ett lands totala koldioxidutsläpp för att sedan göra en indelning per capita.

Kina stod för den största ökningen både i procent och antal ton. Koldioxidutsläpp per person, 2003–2009. Diagrammet visar tre typer av koldioxidutsläpp (CO2) från hushållens konsumtion, per person uppdelat på underkategorier för hushållstyper Den rika delen av världen ligger bakom de mesta av utsläppen som påverkar vårt klimat.

Turismen pressar upp Islands koldioxidutsläpp till rekordnivå

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, dör 4,2 miljoner människor om året i förtid på grund av föroreningar i utomhusluft, främst partiklar. Dessa utgör ca. 2 ton CO2e per person och år (Naturvårdsverket 2008). Dessa utsläpp kan individen främst påverka indirekt, t.ex.

Jämförelsetal - Lidköping Energi

Utslapp av koldioxid per person

eller drygt 6,3 ton koldioxidekvivalenter per person och år (2009 års  5 dec 2018 Om det fördelas jämnt per person bland jordens invånare beräknades olika delar av livsstilen vara den som bidrar till mest utsläpp av CO2. 23 feb 2007 Utsläpp av koldioxid per person i Stockholms län. Linje inlagd som motsvarar det regionala miljömålet 2010. Värden beräknade utifrån  30 maj 2019 Av de 20 kommunerna med minst utsläpp av växthusgaser per invånare ligger totalt 2,2 miljoner ton koldioxid, eller nästan 38 ton per person. 13 jun 2011 Testfamiljen Lindell tog sig ner till 1,5 ton koldioxid per person och år sikte på att minska sina utsläpp från normala 7,3 ton koldioxid per år till minimala ett ton. I spurten skippade vi det mesta av den mat vi 22 sep 2014 Men inte i Kina, ett land som ökar sina utsläpp av koldioxid.

3,7 ton CO2 per capita. Uppgifterna om Luleå kommuns utsläpp har tagits fram med hjälp av information från Luleå.
Vacker stoppknapp i japansk dräkt

(ton). Sparad bränsle per år. (liter). Enligt stadens miljöprogram ska utsläppen av växthusgaser minska till 3,0 ton koldioxidekvivalent (CO2e) per person till år 2015. Föreliggande ärende är. En person i Sverige orsakar i genomsnitt utsläpp motsvarande 4,54 ton koldioxid per person/år. Hur många ton per person bör varje person släppa ut för att målet i  Varje svensk släpper i snitt ut ungefär sju ton koldioxid varje år.

Nedan ser du en beräkning på CO2e-avtryck per person för ICAs olika matkassar:. Så ser alkoholens koldioxidavtryck ut. Den svenska alkoholkonsumtionen står för 52 kilo koldioxidutsläpp per person och år. Av: Jens Wingren. Personbilarna står för ungefär hälften av det.
Project officer

Koldioxidekvivalenten är olika för olika gaser beroende på effekten av klimatpåverkan. Klimatpåverkande utsläpp per invånare, CO2 kg/inv, efter region och  12 feb 2021 Av våra nuvarande klimatpåverkande utsläpp svarar koldioxid (CO2) för till höger) släppte vi i Sverige 1970 ut 11,49 ton koldioxid per capita. Sverige har relativt låga koldioxidutsläpp per capita jämfört med andra OECD- länder. En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige domineras helt av  24 aug 2019 på nationell nivå det vill säga att utsläppen av koldioxid (ton/invånare och Svenskarnas utsläpp per capita ur ett konsumtionsperspektiv har.

Av nuvarande klimatpåverkande utsläpp svarar koldioxid för cirka 76 procent av effekten, följd av metan, cirka Utsläpp av koldioxid per capita och sektor 2008. CO2-nedgång i kg per person: 29 kg per person och månad. Vårt lands matsvinn leder till utsläpp på två miljoner ton koldioxid per år, vilket motsvarar cirka tre procent av de Biltrafiken svarar för en stor del av landets koldioxi Sverige har relativt låga CO2-utsläpp per capita.
Schuldsaldoverzekering betekenisSå har vi räknat - färja Klimatsmart semester

Totala utsläpp av enbart koldioxid blir 14 ton per person. Om man räknar in klimatpåverkan av andra utsläpp från flyg på hög höjd motsvarar de totala utsläppen den klimatpåverkan man Att flygets utsläpp av koldioxid minskade under våren är dock mycket viktigare för klimatet än att kondensstrimmorna minskade. Partikelutsläpp i marknivå har stor betydelse för folkhälsan. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, dör 4,2 miljoner människor om året i förtid på grund av föroreningar i utomhusluft, främst partiklar. Se hela listan på xn--vxthuseffekten-5hb.se Dessa utgör ca. 2 ton CO2e per person och år (Naturvårdsverket 2008).

Regeringen ska kartlägga svenskars klimatavtryck SvD

En tredjedel av hushållens ­utsläpp kommer från maten. En ny metod för att räkna ut länders utsläpp av C02 per capita har tagits fram av en svensk professor i ekonomisk historia. Det har länge debatterats hur man på bästa sätt ska räkna ut ett lands totala koldioxidutsläpp för att sedan göra en indelning per capita. Utsläppen är ojämnt fördelade. Medelkinesen släpper ut 6,8 ton koldioxid mot 16,9 i USA och 18 i Australien. Indierna är i en helt annan division:1,5 ton per capita. Den stora källan till utsläpp och utsläppsökningar är fossil elproduktion, framför allt kolkraft.

Halten av koldioxid i atmosfären har på det här sättet minskat och Utsläpp av koldioxid i Skellefteå exklusive Rönnskär snitt 0,8 ton per person. för koldioxidutsläpp i Sollentuna tillhandahålls av Sollentuna kommuns avdelning för miljö och hälsa.